Home BuzZTexX Product News & Activity Contact us Knowledge รับสมัครงาน Web Board

บัซเท็กซ์ BuzZTexX เป็นบริษัทที่ดำเนินงาน เรื่องการซ่อมแซม ปรับปรุง ออกแบบ พัฒนา ระบบปั้ม มอเตอร์ วาล์ว ในเชิงอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร รวมถึงการออกแบบ แก้ไข ซ่อมแซม อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลในเชิงกลทุกชนิด ( Mechanical seal ) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี พร้อมทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ และทีมงานบริการหลังการขายที่แข็งแกร่ง จึงเป็นทางเลือกที่ดีในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งการทำงานในเชิงบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อลดตันทุนในแผนกซ่อมบำรุงขององค์กรของท่านได้เป็นอย่างดี เรามุ่งมั่นที่จะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและตระหนักถึงความต้องการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราจึงไม่หยุดพัฒนาที่จะเพิ่มพูนศักยภาพในทุกๆด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา

<