บัซเท็กซ์ (BuzZTexX) คือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปั๊ม มอเตอร์ วาล์ว และอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลในเชิงอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 24ปี บัซเท็กซ์พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยทีมวิศวกรมากประสบการณ์และทีมงานบริการหลังการขายที่แข็งแกร่งบริการของเรา:ซ่อมแซม ปรับปรุง ออกแบบ และพัฒนาระบบปั๊มมอเตอร์ วาล์ว ออกแบบ แก้ไขและซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลในเชิงกลทุกชนิด (Mechanical seal)

ทำไมต้องเลือกบัซเท็กซ์บัซเท็กซ์มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างชำนาญ     บัซเท็กซ์มีบริการครบวงจรสำหรับระบบปั๊มมอเตอร์ วาล์ว เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลบัซเท็กซ์เน้นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและมีความร่วมมือ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ พร้อมทั้ง แสวงหา ความร่วมมือ ใหม่ๆ

เพื่อช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนการซ่อมบำรุงบัซเท็กซ์มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าบัซเท็กซ์ตระหนักถึงความต้องการใหม่ ๆของลูกค้าในอนาคต และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จุดเด่นของเราทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ทีมบริการหลังการขายที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบริการครบวงจรสำหรับระบบปั๊ม

มอเตอร์ วาล์วและอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหลเน้นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อลดต้นทุนการซ่อมบำรุงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องตระหนักถึงความต้องการใหม่ ๆ

ของลูกค้าในอนาคตพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

บัซเท็กซ์: ตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับระบบปั๊มมอเตอร์ วาล์ว และอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล