Home BuzZTexX Product News & Activity Contact us Knowledge รับสมัครงาน Web Board

รับสมัครพนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม , วิศวกรขาย

                                                            รับสมัครด่วน

  คุณสมบัติ

   เพศชาย –หญิง  อายุ 25-35ปี                                                                                              

   วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ทางด้านบริหาร , เครื่องกล , ไฟฟ้า , อุตสาหกรรม 

     หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   มีความขยันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้

   สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้

   มีใจรักในการขาย

    สามารถใช้ CAD Drawing ทั้ง 2D , 3D ( จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )

   มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม

     (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )

   มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

   มีภูมิลำเนาฝั่งธนบุรี  ( จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )

   สวัสดิการ , เงินเดือน , คอมมิชชั่น , ค่าน้ำมัน , โบนัส , ค่าโทรศัพท์ และประกันสังคมตาม

     กฎหมายแรงงาน

หากท่านสนใจ... ติดต่อเราได้ที่ 

BuzZTexX Co.,Ltd.

279/17  ซอยเพชรเกษม 68  ถนนเพชรเกษม  

แขวงบางแคเหนือ  เขตบางแค กรุงเทพ ฯ 10160

Tel : 0-2455-9289  , 08-9227-1221 , 08-9893-3213   

Fax : 0-2455-9290

   
© 2023 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com